นโยบายความเป็นส่วนตัว

SoftPlan Bangkok, Co., Ltd. (SOFTPLAN) ให้บริการที่หลากหลายกับบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โรงเรียน รวมทั้งผู้ใช้งานตามบ้านในประเทศไทย ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางการขอใช้บริการของเราโดยตรงซึ่งท่านได้กรอกในใบสมัครขอรับบริการหรือในหนังสือสัญญาการใช้บริการที่ท่านทำกับเรา ทางเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปขาย เผยแพร่ หรือแชร์ให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านโดยเด็ดขาด

โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านส่วนตัว ทาง SOFTPLAN ไม่มีนโยบายใด ๆ ที่ให้พนักงานของเราให้ถามหาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่าน ดังนั้น โปรด อย่า ได้ให้ข้อมูลรหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด การเก็บรักษาข้อมูลการเช้าใช้งานให้ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ใช้งาน

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมล์มาที่ Privacy@softplanbangkok.com

ปรับปรุงเมื่อ: 2021-03-15